AUKTIONS VILKÅR

 1. Købspris er pr. embryon i pakken.
 2. De på auktionen udbudte embryoner sælges som en samlet pakke.
 3. Alle embryoner er frosne som første kvalitet, A og identificeret af godkendt dyrlæge. Avlsforeningen Dansk Holstein kan ikke blive holdt ansvarlig for embryonernes kvalitet efter de er blevet leveret til køber.
 4. Alle bud er bindende.
 5. Budpris er nettopris. Der pålægges sælger et salær på 5% af budsummen, samt moms.
 6. Sælger pålægges et salær på 200 DKK pr. embryon pakke, hvis det ikke lykkedes at sælge embryon.
 7. Sælger garanterer, at de oplyste oplysninger mht. afstamning er korrekte. Skulle det efterfølgende ikke være muligt at påvise forældreskabet ved DNA-analyse, kan Avlsforeningen Dansk Holstein ikke holdes ansvarlig og sælger skal kompensere for prisen på alle embryoner i embryonpakken.
 8. Embryonerne afregnes gennem Avlsforeningen for Dansk Holstein.  Avlsforeningen udarbejder faktura og købesummen, salær + moms skal foreligge senest 14 hverdage efter hammerslag.  Embryonerne kan ikke frigives før købesummen foreligger.
 9. Såfremt køber skulle ønske det, så kan Avlsforeningen kan være behjælpelig med at koordinere transporten af embryoner, men ellers koordinere sælger og køber selv transporten.  Køber står selv for eventuelle omkostninger ved transporten.
 10. For kontrakt på fremadrettet skylninger oplyses køber af embryoner for sælger ikke før embryonerne er produceret. Køberen er fritstillet fra at købe embryonerne hvis betingelserne ikke er produceret indenfor den angivne tidsfrist eller efter den aftalte far. Salær i henhold til pkt. 5 og pkt. 6 forfalder når embryoerne er produceret. Afregning som ved pkt. 8.
 11. Ved eventuel eksport, kan Avlsforeningen assistere køber i det omfang det skulle være ønskeligt. Avlsforeningen opkræver udelukkende for de faktiske omkostninger herved.